อนุทิน 95419 - ครูผาน้อย

29 สิงหาคม 2554

  • อบรมครูบรรณารักษ์ ที่โรงเรียนชุมชนหนองหิน จัดโดย สพป.เลยเขต2 ช่วงเช้ารับฟังคำบรรยายและแชร์ประสบการณ์ การจัดห้องสมุดมีชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ ช่วงบ่ายศึกษาดูงานห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดได้ดีน่าใช้
เขียน 29 Aug 2011 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)