อนุทิน 954 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

"วุฒิ" "คุณวุฒิ" "วุฒิการศึกษา" คือเอกสารหรือตราสารที่มีไว้ประดับเพื่อสร้างอัตตาและความเป็นตัวเป็นตน

เรียนมากรู้มากจนถ่อมตัวไม่เป็น

แมงป่องชูหาง พญานาคเลื้อยคลานอย่างเชื่องช้า....?

  เขียน:  

ความเห็น (0)