อนุทิน 954 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

"วุฒิ" "คุณวุฒิ" "วุฒิการศึกษา" คือเอกสารหรือตราสารที่มีไว้ประดับเพื่อสร้างอัตตาและความเป็นตัวเป็นตน

เรียนมากรู้มากจนถ่อมตัวไม่เป็น

แมงป่องชูหาง พญานาคเลื้อยคลานอย่างเชื่องช้า....?

เขียน 18 Apr 2008 @ 16:16 ()


ความเห็น (0)