อนุทิน 95373 - ภูสุภา

วันนี้ได้Notebook(สมุดโน้ตจริง ๆ) ใหม่จากคนข้างกาย จดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก

จิตที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งสมาธิถึงขั้น ฌาณ ประกอบด้วยองค์๘ คือ ๑.ตั้งมั่น
๒.บริสุทธิ์
๓.ผ่องใส
๔.โปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา
๕.ปราศจากสิ่งมัวหมอง
๖.นุ่มนวล
๗.ควรการงาน และ
๘.อยู่ตัวไม่วอกแวก

เขียน 28 Aug 2011 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)