อนุทิน 95345 - นฤดี อุปกิจ

ได้เป็นวิทยกรให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำ โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้ต้องขังหญิงแรกรับ และพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม มีหลักสูตรการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะ ….5 วัน หลักจากเสร็จสิ้นกระบวนการรู้สึก สงสารมาก บางคนไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้เท่าไม่ถึงการ ถูกชักชวน หรือถูกยัดเหยียด …ทำให้เขาเหล่านั้นต้องติดอยู่ในบริเวณ จำกัด เพื่อรอเวลาพ้นโทษ….ดังนั้งขอให้พวกเราทำความดี ถวายนายหลวง หลีกเลี่ยงยาเสพติด งดอบายมุขในช่วงเข้าพรรษา ชีวิตก็จะดีขึ้น…การงานก็จะรุ่งเรือง

เขียน 28 Aug 2011 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)