อนุทิน 9531 - keng

keng

Cpu0  :  1.9%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 97.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Cpu1  :  1.6%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 98.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu2  :  6.7%us,  0.6%sy,  0.0%ni, 92.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu3  :  1.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu4  :  0.9%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 98.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu5  :  0.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu6  :  0.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu7  :  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.1%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

แปดหัว ช่วยกันคิด

เขียน 03 Jun 2008 @ 12:29 ()


ความเห็น (0)