อนุทิน 95296 - Nitipat

Nitipat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เผยแผ่พุทธธรรมและวิถีพุทธ

ทั้งความรู้จริงรู้แจ้งตามธรรมชาติ อันเป็นเหตุให้มีสัมมาทิฎฐิ

ทำให้คิดชอบดำริชอบ ประกอบด้วยเหตุและผลและปัจจัยอื่นๆทั้งหลาย

เราจึงควรศึกษาและปฏิบัติธรรมะให้เป็นนิสัย ทุกๆลมหายใจ

แล้วชีวิตจะมีแต่ความสงบ สุข ปราศจากความทุกข์เดือดร้อนใจในที่สุด

เขียน 27 Aug 2011 @ 17:59 () แก้ไข 12 Dec 2012 @ 20:45, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มารอรับธรรมดี ๆ จากพระอาจารย์ครับ...

เขียนเมื่อ 

ต้องขออภัยด้วยที่มีผู้มารอรับธรรมะ...มารอนานเลย เพราะปกติลงในเฟซบุ๊คอย่างเดียวก็ล้นมือแล้วครับ
และเพราะนั่งนานไม่ได้.....สุขภาพไม่ดีครับ ก็"ธรรมะน่ะเป็นของจริงมีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้โชว์" เราพึงเจริญสติให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆจนเป็นนิสัย และศึกษาธรรมะบ้าง เพราะธรรมะคือธรรมชาติของโลกและสรรพสิ่ง เราควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยน์แก่ต้น กระทั่งเป็นอิสระต่อนิสัยเสียเดิมในที่สุด เจริญพร โชคดีเพราะมีสติ รักตัวพัฒนาตน หยุดดิ้นรน เจริญสติ พระนิธิพรรษ

เขียนเมื่อ 
  • มารออ่านท่านเขียนในบันทึกครับ
  • รอๆๆๆ
เขียนเมื่อ 

สัปบุรุษพึงเจริญด้วยสติอยู่ทุกเมื่อ เพราะไม่มีที่ใด หรือไม่มีกาลใดเลย.....ที่สัตว์โลกควรเว้นด้วยสติ โชคดีเพราะมีสติ จึงเกิดปัญญาอยู่ทุกเมื่อ