อนุทิน 95282 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #123

แจ้งข่าว ... ขอนัดประชุมหลังเลิกเรียน

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554 หลังเวลา 17.00 น.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีเรื่องสำคัญที่จะขอนัดประชุม

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. รุ่น 14 ทุกคน

(โปรดเตรียมให้พร้อมด้วยครับ)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เขียน 27 Aug 2011 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)