อนุทิน 95276 - ลุงยีราฟ

  ติดต่อ

กำลังเตรียมการอบรมนักเรียนชั้นมัธยม 3 เรื่องการวางแผนชีวิตการเรียนและอาชีพ 2 รุ่น และการสมัมนาเชิงปฏิบัตการการพัฒนาองค์กรและสร้างทีมทำงาน หลักสูตร​ 2 วัน 1 คืน
  เขียน:  

ความเห็น (0)