อนุทิน 95275 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

ได้ฟังการสนทนาของเพื่อนพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยการยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะไปหาใครสักคน ก่อนอื่นต้องโทรไปหาเขาเสียก่อนนัดแนะกันเสียให้ดีแล้วจึงไป ถ้าทำอย่างนั้นต้องเสียเวลาการเดินทางบ้างครั้งคนที่ไปหานั้นอยู่ไกล ถ้าเราได้ติดต่อไปก่อนค่าใช้จ่ายเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงทันที่ นี้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาให้ถูกต้อง

เขียน 27 Aug 2011 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)