อนุทิน 9527 - กวิน

  ติดต่อ

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ความรู้ คู่เปรียบด้วย      กำลัง กายเฮย.
สุจริต คือเกราะบัง        ศาสตร์พ้อง.
ปัญญา ประดุจดัง         อาวุธ.
คุมสติ ต่างโล่ป้อง        อาจแกล้วกลางสนาม.

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)