อนุทิน 95235 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลับจากวัดศรีสมพร  บ้านพร้าวใต้  หมู่ 6  ต.หินโงม  อ.เมืองหนองคาย  ชาวบ้านนำเสนอผลการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  กับพี่น้องจากอำเภอศรีเชียงใหม่  บึงกาฬ  สระใคร  โพนพิสัย  เฝ้าไร่  รัตนวาปี  ที่มาร่วมเป็นนักเรียน ฉะฉานชัดเจน  ขาดอะไรค่อยหาข้อมูลเพิ่มเติม  อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว

อีกกลุ่ม  บ้านสะพานพุทธ  ต.พระพุทธบาท  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  โอ้โฮ !!  9 วัน  หลังเรียนทฤษฎีและทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มบ้านพร้าวใต้  15 - 16  สค. ที่ผ่านมา..รอบด้านพอสมควรแก่เวลา  ให้คนนอกเข้าไปเก็บข้อมูล  ไม่ได้อย่างนี้หรอก

อ.โกวิท  พรหมวิหารสัจจา  และ อ.ภาสกร  บัวศรี  จากหนองบัวลำภู  มาช่วยชี้แนะ  เติมความรู้   กลับไปทำความเข้าใจคนในชุมชน  ว่าศึกษาชุมชนไปทำไม  เก็บและตรวจสอบข้อมูล...อิ่ม  จะได้วิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มกิจกรรมที่จะพัฒนาต่อ ดีจัง มีเพื่อนแนวร่วมจากอำเภออื่น ๆ ด้วย...การพัฒนาจากรากฐานของชุม

เขียน 26 Aug 2011 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)