อนุทิน 95048 - วัชรินทร์ ศรีณิบูลย์

  ติดต่อ

วันที่  22-24 สิงหาคม 2554  ศน.อนันท์  เฟื่องทอง  และ ศน.วัชรินทร์  ศรีณิบูลย์
ให้ความรู้ครู กศน.อำเภอเมือง เรื่อง การประกันคุณภาพพายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนำไปใช้ได้จริง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)