ติดต่อ

อนุทิน #94974

To be not defeated,to be not sad

The world still belong to you

If you know how to choose the good thing for life.

อย่าอยู่อย่างคนพ่ายแพ้ อ่อนแอและทุกข์เศร้า

โลกกว้างใบนี้ยังเป็นของเรา หากรู้จักค้นหาเอาแต่สิ่งที่ดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)