อนุทิน 94970 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

ชุดคู่มือการใช้งานโปรแกรมทางเศรษฐมิติ โดย อ.อัครพงศ์ อั้นทอง http://t.co/o5yOcni #econ #econometrics #eviews #limdep #dea

เขียน 23 Aug 2011 @ 17:09 () แก้ไข 23 Aug 2011 @ 17:17, ()


ความเห็น (0)