อนุทิน 94920 - ทวีรัตน์

การ config apache ผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัย

ผิดพลาดตั้งแต่การตั้งชื่อ ServerName เราบังเอิญว่า ไปตั้งชื่อ Server ซะสุดหรูเป็นชื่อ โดเมนเนมที่ยังกับว่าไปซื้อมาแล้ว ดังนั้นเมื่อไป config ที่  /etc/rc.conf เป็นชื่อ ServerName ที่ตั้งเองนั้นทำให้เกิด Apache Start ไม่ได้ 

 

วิธีการแก้ปัญหาได้แก่ ที่ ServerName ให้กำหนดเป็นหมายเลข IP ของเครื่อง

และให้ ee /usr/local/etc/apache22/httpd.conf

ที่ ServerName เป็นหมายเลขไอพี เช่นกันอย่าลืม :80 ด้วย

เขียน 23 Aug 2011 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)