อนุทิน 9491 - DSS "work with disability" ( หนิง )

  ติดต่อ

คุยกับ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล หน.ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  เราสงสัยว่าที่ผ่านมาเด็กตาบอดเรียนวิชาหมวดนี้อย่างไร  เกณฑ์การประเมิณผลอย่างไร  เพราะเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นิสิตทุกคนต้องเรียนนะ 

ก็อยากให้มีวิชาที่คนมองไม่เห็นสามารถเรียนได้แบบได้สุขภาพจริงๆ   อาจจะเป็น แอโรบิคของคนมองไม่เห็น  เทคนิคการสอนจะเป็นยังไง  รูปแบบไหนดี  

  เขียน:  

ความเห็น (0)