อนุทิน 94903 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ทำ workshop โดยใช้อุปกรณ์ Zing Team Learning System (ZTLS) เรื่อง team learning กับนิสิต 5 กลุ่มจาก 15 กลุ่ม ได้ผลลัพธ์แนวทางบวกกับการเรียนรู้เรื่องทีมมากมายทีเดียว กอปรกับข้อมูลที่ได้เป็นเชิงคุณภาพด้วย สามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ งานชิ้นนี้ฝึกให้นิสิตรู้จักพัฒนาความคิดได้รวดเร็ว ด้วยขบวนการ คิด...เขียน...ทำ...พูด ไล่ลำดับไปตามนี้ ดูแล้วเหมาะสมทีสุดในยุคสมัยนี้

เขียน 23 Aug 2011 @ 08:52 () แก้ไข 23 Aug 2011 @ 11:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมสนใจเทคนิคการสอนแบบนี้

Zing Team Learning System (ZTLS) เรื่อง team learning กับนิสิต 5 กลุ่มจาก 15 กลุ่ม

รบกวนเขียนขยายผลได้ไหมครับ