อนุทิน 949 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

All men have to face death.

ทุกคนต้องพบกับความตาย

Frevention is better than cure.

กันไว้ดีกว่าแก้

Honesty is th best policy.

ความซื่อสัตย์คือนโยบายที่ดีที่สุด

เขียน 18 Apr 2008 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)