อนุทิน 949 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

All men have to face death.

ทุกคนต้องพบกับความตาย

Frevention is better than cure.

กันไว้ดีกว่าแก้

Honesty is th best policy.

ความซื่อสัตย์คือนโยบายที่ดีที่สุด

  เขียน:  

ความเห็น (0)