อนุทิน 94892 - krutoiting

  ติดต่อ

ผูใดเป็นครูขาดๆ ประพฤติตนเยี่ยงผู้ด้อย

หมกมุ่นแต่อบายมุข สุมหัวเอาประโยชน์แห่งตน

เห็นลูกศิษย์เป็นเยี่ยงทาส อบรมสั่งสอนดั่งนายสอนสั่งสอนทาส

ผู้นั้นทรยศต่อความเป็นคนที่สมบรูณ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)