อนุทิน 94892 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผูใดเป็นครูขาดๆ ประพฤติตนเยี่ยงผู้ด้อย

หมกมุ่นแต่อบายมุข สุมหัวเอาประโยชน์แห่งตน

เห็นลูกศิษย์เป็นเยี่ยงทาส อบรมสั่งสอนดั่งนายสอนสั่งสอนทาส

ผู้นั้นทรยศต่อความเป็นคนที่สมบรูณ์

เขียน 23 Aug 2011 @ 08:20 ()


ความเห็น (0)