อนุทิน 94745 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เพ่ิงตรวจมา สายตายาว 200 แล้ว ยืดแขนไปอ่านไปเขียนได้แต่เกือบสุดแล้ว แย่ตรงที่พิมพ์ถุกพิมพ์ผิดไปบ้าง

เขียน 22 Aug 2011 @ 11:14 () แก้ไข 22 Aug 2011 @ 11:53, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

วิสัยทัศน์ยาวไกล อิ อิ

บ่งบอกประสบการณ์และอายุ ฮา ฮา