อนุทิน 94646 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

ผู้ประสบภัย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ อ.ชะอวดได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทแล้ว http://t.co/LGvrh6t
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)