อนุทิน #94646

ผู้ประสบภัย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ อ.ชะอวดได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทแล้ว http://t.co/LGvrh6t
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)