อนุทิน 94646 - พัดศรีเรือง

ผู้ประสบภัย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ อ.ชะอวดได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทแล้ว http://t.co/LGvrh6t

เขียน 21 Aug 2011 @ 00:13 () แก้ไข 21 Aug 2011 @ 00:59, ()


ความเห็น (0)