อนุทิน 94521 - น.ส เชอรรี่ รี่ แซ่ตั้น

บางครั้ง!เราก็เลือกที่จะ”ยอมแพ้”เพราะไม่รู้ว่าจะ”ชนะ”ไปเพื่ออะไร

เขียน 19 Aug 2011 @ 14:19 () แก้ไข 19 Aug 2011 @ 14:22, ()


ความเห็น (0)