อนุทิน 945 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

โครงการคืนสู่ราก....(12 ชั้นปี โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง)

       ไม่มีโรงเรียนวัดวันนั้น....ไม่มีฉันในวันนี้

(จากน้องไอรินลดา ศิษย์เก่า ค.ก. ค.ว.)

เขียน 18 Apr 2008 @ 14:10 () แก้ไข 18 Apr 2008 @ 19:40, ()


ความเห็น (0)