อนุทิน 945 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

  ติดต่อ

โครงการคืนสู่ราก....(12 ชั้นปี โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง)

       ไม่มีโรงเรียนวัดวันนั้น....ไม่มีฉันในวันนี้

(จากน้องไอรินลดา ศิษย์เก่า ค.ก. ค.ว.)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)