อนุทิน #945

โครงการคืนสู่ราก....(12 ชั้นปี โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง)

       ไม่มีโรงเรียนวัดวันนั้น....ไม่มีฉันในวันนี้

(จากน้องไอรินลดา ศิษย์เก่า ค.ก. ค.ว.)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)