อนุทิน 94465 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

#useR2012 will be hosted by Vanderbilt University, Nashville, USA. I wish I could attend! #rstats #useR2011

เขียน 18 Aug 2011 @ 22:02 () แก้ไข 18 Aug 2011 @ 22:38, ()


ความเห็น (0)