อนุทิน 94462 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

15  สค. 2554 

รับพี่ฝนที่ สสจ.หนองคาย ไป รพ.สต.  หินโงม  อ.เมืองหนองคาย

ช่วยกันกับทีมวิทยากรจาก CUP สระใคร พี่ใหญ่  พี่ต๋อมแต๋ม  เภสัชต้า  น้องอ็อบ

พี่ฝนใช้ World cafe แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความคิด อนาคตชุมชนที่อยากเห็น  ความสุข  "ความอุกอั่ง" ปัจจุบัน และหากต้องศึกษาชุมชน  เราต้องรู้อะไรบ้าง

ตามด้วยพี่ฝนบรรยายการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

จบวันด้วยประชุมกลุ่ม  ออกแบบการแตกองค์ประกอบศึกษาชุมชนด้วยเทคนิค PRA

ตกเย็นนั่งวงพาข้าว  กินกับกำนัน  ส.อบต.  พี่แดง ผอ.รพ.สต.หินโงม

ชมการแสดงสนุกสนาน  จากน้อง ๆ นักเรียน 

ส่งผู้เข้าประชุมนอน Homestay บ้านพร้าวใต้

เขียน 18 Aug 2011 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)