อนุทิน 94459 - โสภณ เปียสนิท

จ่ายเงินค่าปลูกหญ้าแฝก 2500 บาท แล้วโดยคุณประไพช่วยดำเนินการให้เรียบร้อย และเป็นอีกวันหนึ่งที่สอน ภาคเช้า และภาคบ่าย โดยให้คำแนะนำนักศึกษาด้านการบันทึก Weblog ทั้งสองห้อง แต่ติดปัญหานิดหน่อย ตรงที่เวลาจะใส่ตารางลงไปด้วยทำได้ไม่ค่อยจะดี ใครรู้วิธีการใส่ตารางลงในบันทึกได้ดีช่วยหน่อยครับ

เขียน 18 Aug 2011 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)