อนุทิน 94441 - พรรณี

@ ๒๓

  • วันนี้จัดเก็บแฟ้มเพิ่ม  มีช่องเก็บทั้งหมด ๓๒ ช่อง
  • ครั้งแรก ทำแฟ้ม หมายเลข ๑ - ๘ (๑.ค ร ป มข.   ๒.ค ร ป คณะ  ๓.ค ร ป รพ.  ๔.ฝ่าย  ๕.แผนกฯ  ๖.สปสช   ๗.สสจ. ๘.รายงานประชุม)   เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะตั้งแฟ้มอะไรบ้าง
  • ครั้งที่ ๒ ทำแฟ้ม หมายเลข ๙ - ๑๖
  • วันนี้ ครั้งที่ ๓ ทำแฟ้ม หมายเลข ๑๗ - ๒๔
  • เหลือตู้แถวสุดท้าย  ตอนนี้ใช้หมายเลขแฟ้มชั่วคราวไปก่อน
  • ไว้แน่ใจจะจัดเก็บและตั้งชื่อแฟ้มใหม่ ค่ะ
เขียน 18 Aug 2011 @ 16:55 ()


ความเห็น (0)