อนุทิน 9443 - Sasinand

Sasinand

 ถ้ามีระบบ Primary Care ดีๆ คนจะป่วยหนักๆน้อยลง เพราะจะเป็นการป้องกันยิ่งกว่ารักษา และเป็นการที่หมอสามารถดูแลคนไข้คนหนึ่งๆ  ได้อย่างใกล้ชิดกว่า...
"There's almost an inverse relationship between cost and quality, with the better quality in the states with a high concentration of primary-care providers," 


Primary-care doctors are trained to manage the "whole person," which can help keep seriously ill people doing well and out of the hospital

เขียน 02 Jun 2008 @ 23:03 () แก้ไข 02 Jun 2008 @ 23:04, ()


ความเห็น (0)