อนุทิน 94420 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เวทีของพี่น้องเครือข่ายพี่เลี้ยง HA. ชาวอยุธยาที่ เขาใหญ่ ถอดบทเรียนผ่านนวัตกรรมการพัฒนาที่ช่วยเหลือกันแบบเครือข่าย เพื่อนช่วยเพื่อน.
  เขียน:  

ความเห็น (0)