อนุทิน 94420 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เวทีของพี่น้องเครือข่ายพี่เลี้ยง HA. ชาวอยุธยาที่ เขาใหญ่ ถอดบทเรียนผ่านนวัตกรรมการพัฒนาที่ช่วยเหลือกันแบบเครือข่าย เพื่อนช่วยเพื่อน.

เขียน 18 Aug 2011 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)