อนุทิน #94409

การชื่นชมบนฐานแห่งความเป็นจริง สำหรับข้าพเจ้าแล้วหมายถึงการแสดงออกซึ่งใจแห่งความนอบน้อมและมุฑิตาจิต
เขียน:

ความเห็น (0)