อนุทิน 94388 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Missing values in Principle Component Analysis by Julie Josse at #useR2011. Follow my #useR2011 live blog in… http://t.co/BE5QH9p #rstats

เขียน 17 Aug 2011 @ 23:50 () แก้ไข 18 Aug 2011 @ 00:29, ()


ความเห็น (0)