อนุทิน 94338 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • คน ๆ หนึ่งกว่าจะเติบใหญ่มีนิสัยที่อ่อนโยนหรือแข็งกระด้าง  ล้วนถูกบ่มเพาะจากการอบรมเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม
  • ใครจะเปลี่ยนใครได้ถ้าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเอง...บางทีฉันต้องปล่อยวางบางอย่างเสียบ้างเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)