อนุทิน 94332 - ภาทิพ

ภาทิพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประชุมขับเคลื่อน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงแรมมรกต อ.เมือง จ.ชุมพร  ร่วมกับ รองฯบุญส่ง  อ.ปราณี  อ.วิมลรัตน์  รับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใหม่คือ TQA   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ TOK    CAS   และ EEเขียน 17 Aug 2011 @ 15:03 ()


ความเห็น (0)