อนุทิน 94254 - โสภณ เปียสนิท

วันนี้มีผู้ซื้อที่แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลง มีผู้ขอตัดต้นยูคาฯโดยตกลงว่าจะจ่าย 7000 บาท ยังรอความแน่นอน วันนี้สอนออกอากาศ ระหว่างฝนกำลังตก ผู้ปลูกหญ้าแฝกจำนวน 20000 ต้น แจ้งว่า มีคนเข้ามาชมการปลูกแฝก (ตรวจเยี่ยม) อาจปลูกได้เสร็จแล้ว คงต้องจ่ายเพิ่มอีก 3000 บาทในวันพรุ่งนี้

เขียน 16 Aug 2011 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)