อนุทิน 94249 - นาย ไชยญาณ บุญยศ

สิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์
พระเกียรติเกริกก้องฟ้าองค์มิ่งขวัญ ประชาไทยหมายรู้อยู่ทั่วกัน วันสำคัญแห่งองค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ เจ้าชีวิตแม่สูงส่งทรงศักดิ์ศรี เราทั้งผองขอกราบบาทด้วยภักดี ครบรอบปีทรงโปรดเกล้าฯ คำขวัญชวน “เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”

ด้วยมุ่งหมายไทยทั้งมวลล้วนรู้รัก

ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เสื่อมศรี แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อสตรีมีคุณคือมารดา ขอน้อมรับพระราชเสาวนีย์ ตลอดปีมุ่งมั่นไม่กังขา ให้สมที่ทรงพระกรุณา เหล่าปวงข้าขอร่วมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญล้น ประชาชนพลอยสุขสโมสร พระบารมีแผ่กว้างดั่งสาคร นิรันดรเป็นมิ่งขวัญแม่ไทยเทอญ. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส (ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ บุญยศ)

เขียน 16 Aug 2011 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)