อนุทิน 94225 - mr สุพิมล ศรศักดา พิมล ศรศักดา

วันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกัยผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล นับว่าได้รับความรู้และประสบการณ์มาก ผลไม่เป็นทางการระดับคะแนน ๓.๑๘

เขียน 16 Aug 2011 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)