อนุทิน #94225

วันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกัยผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล นับว่าได้รับความรู้และประสบการณ์มาก ผลไม่เป็นทางการระดับคะแนน ๓.๑๘

เขียน:

ความเห็น (0)