อนุทิน 94221 - ผศ.ดร วิไลรัตน์ (ซุ่นสั้น) ชีวะเศรษฐธรรม

การประชุมเรื่อง นวัตกรรมการหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 26 สิงหาคม 2554 นี้ ที่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจแจ้งชื่อที่คุณนรพงศ์ สมอ. ([email protected]) ภายใน 24 ส.ค. 2554

เขียน 16 Aug 2011 @ 15:06 ()


ความเห็น (0)