อนุทิน 94219 - ผศ.ดร วิไลรัตน์ (ซุ่นสั้น) ชีวะเศรษฐธรรม

  ติดต่อ

เชิญผู้ประกอบการด้านยางพาราเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน เรื่องนวัตกรรมการหาปริมาณแมกนีเซียมใน้ยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  เขียน:  

ความเห็น (0)