อนุทิน 94219 - ผศ.ดร วิไลรัตน์ (ซุ่นสั้น) ชีวะเศรษฐธรรม

เชิญผู้ประกอบการด้านยางพาราเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน เรื่องนวัตกรรมการหาปริมาณแมกนีเซียมใน้ยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เขียน 16 Aug 2011 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)