อนุทิน 94213 - อาร์ต

อาร์ต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในวันที่12 ส.ค. 54 ในโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดงาน

วันแม่ขึ้นในวันที่11 ส.ค. 54 และได้เชิญผู้ปกครองบอกกลุ่ม

มาเป็นตัวแทนแม่ของนักเรียนทั้งหมดเราได้ร้องเพลงเกี่ยวกับ

แม่และได้ร้องประสานเสียงเกี่ยวับเพลงแม่ได้กลาบแม่ตัวแทน

ทุกคนและครู

เขียน 16 Aug 2011 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)