อนุทิน 9414 - มะปรางเปรี้ยว

อากาศที่หาดใหญ่ตอนนี้ อยู่ที่ประมาณ 25 องศา

เขียน 02 Jun 2008 @ 20:33 ()


ความเห็น (0)