อนุทิน 94103 - นัยนา สงึมรัมย์

นักเรียนที่สอนเป็น ม.1 ส่วนใหญ่มีวิถึการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจจะรู้ว่าสังคมเปลี่ยน แต่ยังไม่กระทบต่อตนเอง ก็เลยยังไม่สนใจใส่ใจ

เขียน 15 Aug 2011 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)