อนุทิน 94036 - โสภณ เปียสนิท

ขอพระพุทธวิสุทธิเป็นที่พึ่ง ขอพระธรรมในคำนึงถึงเสมอ ขอพระสงฆ์ทรงคุณบุญบำเรอ ขอพบเจอ “ศีลธรรม” สุขสำราญ เทอม

เขียน 14 Aug 2011 @ 20:17 ()


ความเห็น (0)