อนุทิน #94036

ขอพระพุทธวิสุทธิเป็นที่พึ่ง ขอพระธรรมในคำนึงถึงเสมอ ขอพระสงฆ์ทรงคุณบุญบำเรอ ขอพบเจอ "ศีลธรรม" สุขสำราญ เทอม
เขียน:

ความเห็น (0)