อนุทิน 9403 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เราทุกวันนี้ "ทุกข์เพราะความคิด"

คิดดีก็ทุกข์ คิดไม่ดีก็ยิ่งทุกข์...

  เขียน:  

ความเห็น (0)