อนุทิน 9403 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราทุกวันนี้ "ทุกข์เพราะความคิด"

คิดดีก็ทุกข์ คิดไม่ดีก็ยิ่งทุกข์...

เขียน 02 Jun 2008 @ 19:37 ()


ความเห็น (0)