อนุทิน 94017 - นัยนา สงึมรัมย์

  ติดต่อ

ครูวิทย์ ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถแข่งขันและอยู่ร่วมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยาการใหม่ๆ
  เขียน:  

ความเห็น (0)