อนุทิน 94009 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๔๓.ได้ไปร่วมกับดร.ขจิต ฝอยทองกับเครือข่ายครูสุพรรณเรียนรู้การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการเพื่อผู้เรียนมีความสุข

หลวงพ่อวัดกำแพง ดร.พระครูสุวรรณประชานุกูล รองเจ้าคณะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนให้ดร.ขจิต ฝอยทองและคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภออู่ทองกับอำเภอสองพี่น้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การบูรณาการการสอนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข' ที่โรงเรียนวัดสระยายโสม สุพรรณบุรี ครูส่วนใหญ่ขอสมัครเข้ามาเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกันในวันหยุดกว่า ๑๓๐ คน และทีมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับครูตัวอย่างที่อาสามาเป็นครูพี่เลี้ยง ก็ได้ร่วมกันจัดฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความเก่ง ดี มีสุข ผมกับอาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ ได้ไปร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์และเสริมความรู้การออกแบบและจัดการเรียนการสอนอย่างบูรณาการให้ด้วย ๑ วัน ปิดท้ายเวทีโดยรว่มกันสรุปบทเรียนและสะท้อนความบันดาลใจเพื่อพัฒนางานต่อไปในอนาคต 

เขียน 13 Aug 2011 @ 23:21 () แก้ไข 15 Aug 2011 @ 09:05, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์และพี่เหมียวมากครับที่มาช่วยจัดกิจกรรม

วิธีการผ่อนคลายก่อนทำงาน และให้มีความรู้สึกที่ดี รู้จักการแบ่งปัน ชอบมาก ครับ

เขียนเมื่อ 
 ประสบการณ์ครั้งนี้มีค่ามากครับ 

อยากให้เด็กไทยเรียนอย่างมีความสุขทุกคนค่ะ ความสุข ความสนุกช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี ^ ^