อนุทิน 94004 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

วันนี้ได้มีโอกาสไปบรรยายที่เทศบาลโคกศรี ทางกองสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดอบรม ด้วยการนำเด็กจากชุมชนต่างๆมาฟังบรรยายเพื่อให้เกิดจิตอาสาที่จะช่วยสังคม ๓ ชั่วโมงเด็กฟังได้เป็นอย่างดีมาก

เขียน 13 Aug 2011 @ 20:56 ()


ความเห็น (0)