อนุทิน #93992

มาชมชื่นผืนนาไทยใส่ใจรัก

ร่วมสมัครพักพวกพ้องน้องพี่ใหม่

หลอมรวมสร้างภูมิปัญญาชาวนาไทย

ให้ก้าวไกลใจรู้รักสามัคคี...

เขียน:

ความเห็น (0)