อนุทิน 93990 - นิภาภร

นิภาภร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สภาพภูมิประเทศ ของตำบลเตาปูน

1) ที่ตั้งตำบลเตาปูนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม15 กิโลเมตร

 2) เนื้อที่ตำบลเตาปูนมีเนื้อที่ทั้งหมด 42.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,575 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  20,204 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1,894 ไร่ ที่สาธารณะ 272 ไร่

3) ภูมิประเทศตำบลเตาปูนมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา

4) จำนวนหมู่บ้านตำบลเตาปูนมีจำนวนหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตอบต.เต็มหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9    จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1,2 โดยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาขวางบางส่วน

5) ท้องถิ่นอื่นในตำบลจำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเขา

เขียน 13 Aug 2011 @ 14:36 () แก้ไข 13 Aug 2011 @ 18:00, ()


ความเห็น (0)