อนุทิน 93989 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๘๖๗ |

ความสำคัญของ "ป่า/ความหลากหลายทางชีวภาพ"
- เป็น คลังเสบียง ยามหิว
- เป็น ตู้ยา ยามป่วย
- เป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต สำหรับจับจ่ายใช้สอย
- เป็น เกราะ กำบังภัย

ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

http://localbio.mnre.go.th/

แต่รัฐบาลใหม่ของเรา และกลุ่มนายทุนหลายกลุ่ม กำลังเริ่มผลักดัน ...

* สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง

* ถมทะเลที่บางขุนเทียน

* สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่บ้านสะเอียบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)