อนุทิน 93987 - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเชิญทุกท่านติดตามนิทรรศการ "เมืองท่าโบราณในภาคใต้" ได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ซึ่งจัดแสดงเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย 

เนื้อหาของนิทรรศการเกี่ยวของการเรื่องราวของเมื่องท่าโบราณในภาคใต้เมื่อนานมาแล้ว ก่อนที่เราและท่านจะเกิด ได้แก่ เมืองท่าเขาสามแก้ว ควนลูกปัด ภูเขาทอง ท่าชนะ ทุ่งตึก พุนพิน และแหลมโพธิ์ 

 

เขียน 13 Aug 2011 @ 13:20 ()


ความเห็น (0)